New Energy Order

NeoSmart

Bij NeoSmart zijn we ervan overtuigd dat consumenten voortaan centraal staan bij het creëren en in stand houden van een robuust, duurzaam en kostenefficiënt energiesysteem voor de maatschappij. Waar consumenten voorheen enkel energie verbruikten, wekken ze voortaan - individueel of samen met anderen - duurzame energie op.

Ook spelen ze een actieve rol in het houden van de balans tussen energievraag, -aanbod en variërende energiemarktprijzen. Dit is mogelijk door gebruik te maken van geavanceerde, slimme energie opwek- en conversietechnieken en moderne communicatiemiddelen. Consumenten zijn voortaan goed geïnformeerd en actief betrokken bij het besparen op energiekosten. 

NeoSmart helpt consumenten deze rol te pakken en optimaal te profiteren van de mogelijkheden om energie op te wekken, te verbruiken, op te slaan en te verhandelen. NeoSmart verzorgt daarbij het hele spectrum van taken die nodig zijn om dit dagelijks te bewerkstelligen; van energielevering, slimme aansturing op afstand, communicatie met de consument tot en met verhandelen van energie op de energiemarkt. 

Maakt een consument nog geen gebruik van opwek of zijn er geen op afstand aanstuurbare energietechnieken in de woning aanwezig, dan kan NeoSmart daarin voorzien. De consument krijgt een op maat gemaakt voorstel dat volledig door NeoSmart én haar partners wordt geïnstalleerd en onderhouden.

Energy

NeoSmart is vergunning houdende leverancier van duurzame elektriciteit en gas en levert als zodanig energie aan consumenten en bedrijven.

City-zen

We werken momenteel hard aan de ontwikkeling van slimme energietechnieken en diensten en zijn nauw betrokken bij het project City-zen.

Wie zijn wij?

NeoSmart heeft jarenlang ervaring opgedaan als leverancier van duurzame energie onder de naam Greenspread Energy. Nu de aandacht volledig op een slimmere omgang met energie wordt gelegd, hebben we besloten de naam te veranderen in NeoSmart. 

‘Neo’ in NeoSmart staat voor New Energy Order. Bij NeoSmart zijn we ervan overtuigd dat de energiemarkt volledig anders zal worden en de rol van de consument veel belangrijker wordt door verduurzaming en digitale technologie. Er komt meer aandacht voor en interactie met de consument, nieuwe spelers nemen deel aan de energiemarkt, met als resultaat een betere verdeling van alle voordelen. Kortom, een nieuwe energie orde, gevoed door een slimmere toepassing van energie: NeoSmart!

NeoSmart wordt momenteel gerund door een klein team van professionals in de energiemarkt, onder leiding van Michael Fraats. Daarnaast wordt samengewerkt met ervaren partijen in de energiemarkt om een zo goed als mogelijke dienstverlening aan de consumenten te bieden. Wij zijn hierbij de partij die de verbindingen legt, als een 'connected electric grid'. Hoewel een aantal projecten al lopen, zullen daar de komende tijd meer activiteiten aan worden toegevoegd.  

Project PV SiMS

NeoSmart neemt ook deel aan het smart-grid energieproject PV SiMS in Amsterdam. Hier vindt elektriciteitsopslag in batterijen plaats op straat- of buurtniveau om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Consumenten en energieleverancier leveren dus energie aan elkaar.

In dit project werken Mastervolt, TU Eindhoven, Alliander, AmsterdamSmartCity en NeoSmart (voorheen Greenspread Energy) samen aan de ontwikkeling van de technologie in nieuwe businessmodellen, die opslag en verhandeling van elektriciteit mogelijk maken voor een optimale financieel-economische performance van investeringen in kleinschalige toepassingen van duurzame energie.

In Amsterdam zijn vijf locaties voorzien van een zon-PV-systeem in combinatie met een batterij en slimme regeltechniek. Het gaat hier om proefopstellingen, die uitgebreid worden gemonitord. Daarnaast staat een laboratoriumopstelling op de locatie van de Technische Universiteit Eindhoven. De technologie en de businessmodellen worden in deze proefomgeving op hun werking getest en verbeterd. Het project is een aantal jaren geleden gestart en de metingen vinden nog plaats tot 2019.

Deel deze pagina:
Contactgegevens
NeoSmart B.V.
Wycker Grachtstraat 38
6221 CX Maastricht
KvK: 55428800
Banknr: IBAN NL09TRIO0254809758 TRIODOS
E.