Uncategorized

100 procent duurzame energie: Schotland haalt het in november

Schotland lijkt het eerste land te worden dat 100 procent van zijn elektriciteit uit duurzame bronnen haalt. Dankzij goede planning, investeringen in windenergie en slimme innovaties. De rest van Europa is nog lang niet zo ver.  

Sinds 2016 zijn er geen kolencentrales meer in Schotland. Er is nog maar één gasinstallatie die elektriciteit levert aan Schotse bedrijven en huizen. Windparken zorgen inmiddels voor een groot deel deel van de Schotse elektriciteit. Vorig jaar konden de windparken in Schotland naar verluid elk Schots huis van duurzame energie voorzien. De nieuwste officiële cijfers laten zien dat in 2018 76 procent van de energie duurzaam was.

Innovatieve windparken

Schotland besloot een paar jaar geleden dat 2020 het jaar moet zijn voor honderd procent duurzame energie. Het land investeerde daarom de afgelopen jaren in offshore windenergie. Het heeft veel geschikte locaties rond de kust. Ook innoveerde het, bijvoorbeeld met het drijvende Hypark.  Daar worden de turbines niet in de grond geheid, maar drijven ze op het water. Dat maakt installatie in diepere zee mogelijk, waardoor er meer windmolens op zee geplaatst kunnen worden.

Nederland loopt achter

Schotland is een voorloper in Europa, samen met Zweden. De landen willen al in 2045 emissievrij zijn, vijf jaar voor dat verplicht is door het akkoord van Parijs. De rest van Europa is nog niet zover. Uit nieuwe cijfers van Eurostat bleek gisteren dat Nederland het kleinste aandeel hernieuwbare energie heeft van de hele EU.

Ook het Verenigd Koninkrijk, waar Schotland onderdeel van is, staat laag op de lijst. In de cijfers van Eurostat telt kernenergie overigens niet mee, en het controversiële gebruik van biomassa wel. Over de gehele linie lijkt de Eu de doelstelling van 20 procent hernieuwbare energie aan het eind van 2020 te gaan halen, dankzij voorlopers als Zweden en Finland.

De volgende stap

De grootste uitdaging in de komende jaren wordt de verduurzaming van de transportsector. Er moeten meer elektrische auto’s komen, aar ook in de luchtvaart moet iets gebeuren. Tot nu toe koos Schotland voor de relatief makkelijke manier van verduurzaming. Nu de elektriciteitsvoorziening helemaal duurzaam wordt, moet het land proberen om transport en verwarming te vergroenen. Dat zal aanzienlijk lastiger worden.

bron: https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/energietransitie-business/33199/schotland-duurzaam-100-procent