De Nederlandse productie van duurzame energie is in 2019 met 13 procent gestegen, bleek maandag uit cijfers van de Sociaal-Economische Raad (SER). Alhoewel zonne-energie het snelst groeit, ligt de productie van duurzame elektriciteit in de wintermaanden het hoogst. Dat komt vooral door het rendement van windparken: die produceerden de meeste stroom in december, januari en maart.

Het totaal vermogen aan windenergie steeg in 2019 met 4 procent. Komend jaar zet deze stijging naar verwachting door, als ook nieuwe windparken op de Noordzee in gebruik worden genomen.

De snelste groei komt in Nederland momenteel van zonne-energie. Het aantal zonnepanelen groeit in Nederland explosief. In combinatie met een relatief zonnig jaar steeg de productie van groene stroom uit zonne-energie daarom in 2019 met maar liefst 46 procent. Dit is genoeg om twee miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien, maar desondanks nog niet meer dan 4 procent van de totale Nederlandse stroombehoefte.

Ook de productie van elektriciteit en warmte uit biomassa steeg afgelopen jaar, met 13 procent. Dit is in Nederland de grootste officiële bron van duurzame energie, zij het dat er afgelopen jaar een discussie ontstond of het predicaat ‘duurzaam’ wel in alle gevallen terecht is. De winst voor klimaat en milieu is gering, als toenemend gebruik van biomassa ten koste gaat van bossen.

Of Nederland doelen voor 2020 haalt is nog behoorlijk onzeker

Het is verder nog de vraag of de groei van duurzame energie snel genoeg gaat om zowel de energie- als klimaatdoelen in Nederland te halen. De overheid had aanvankelijk het doel om in 2020 16 procent van het totale energiegebruik duurzaam op te wekken, maar verschoof die ambitie enkele jaren geleden door naar 2023. Het officiële doel voor 2020 is nu 14 procent duurzame energie.

Naar verwachting wordt het doel voor 2023 wél gehaald, maar is dat voor 2020 onzeker. Dit komt onder andere door vertraging van windprojecten op land. Afgelopen jaar stond Nederland met het aandeel duurzame energie nog op de een na laatste plek van de EU.

Daar komt bovenop dat Nederland niet op koers ligt om het klimaatdoel voor 2020 te halen. Drie rechterlijke uitspraken op rij in de Urgenda-zaak stellen dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen eind 2020 tenminste 25 procent onder het niveau van 1990 moet liggen, om zo een evenredige bijdrage te leveren aan de strijd tegen gevaarlijke klimaatverandering. Een toename van duurzame energie is één manier om die uitstoot te verlagen. Een ongeveer even groot deel van uitstootreducties wordt doorgaans geleverd door verschillende vormen van energiebesparing.

Volgens Urgenda-directeur Marjan Minnesma heeft Nederland in 2020 nog een gat van achttien miljoen ton CO2 te dichten en wordt de omvang van deze kloof in eerdere berekeningen door het Planbureau voor de Leefomgeving nog behoorlijk onderschat.

 

bron: https://www.nu.nl/klimaat/6021025/nederland-wekt-de-meeste-duurzame-energie-op-in-maand-januari.html

Weetje 1: Gemiddelde temperatuur in huis

Als het kouder wordt proberen we massaal ons huis warm te houden. De kamertemperatuur moet op peil worden gehouden door de centrale verwarming. Bij ongeveer 70% van de Nederlandse huishoudens staat de thermostaat op 19 of 20 graden. Een slimme thermostaat mogelijk om energiezuinig en comfortabel te verwarmen.

 

Weetje 2: Besparen met uw thermostaat

27% van de Nederlanders gebruikt de thermostaat niet om energie te besparen. Huishoudens zijn verantwoordelijk voor bijna 25% van de jaarlijkse CO2 uitstoot.

Als je thuis meer doet om je energieverbruik te beperken, zal dat dus een merkbaar effect hebben op het totale energieverbruik en totale uitstoot. Door bewust om te gaan met de instelling van de thermostaat kan heel wat bespaard worden.

 

  • De thermostaat ’s nachts lager zetten.
  • De thermostaat de hele dag één graad lager zetten.

 

Het gebruik van een slimme thermostaat bespaart nog meer energie. Een slimme thermostaat maakt energie besparen bovendien nog makkelijker. Hij zet automatisch de verwarming lager, ’s nachts en als er niemand thuis is en zorgt zo dat de verwarming nooit onnodig hoog staat. Bovendien geeft een slimme thermostaat inzicht in uw gasverbruik.

 

Weetje 3: Inzicht in uw gasverbruik

Het gemiddelde gasverbruik van een huishouden in Nederland bedraagt 1600 m³ per jaar. De energieprestaties van uw cv-ketel zijn uiteraard medebepalend voor uw verbruik. Een HR-ketel van nu is stukken zuiniger dan een HR-ketel van 12 tot 15 jaar oud. Het verschil kan snel oplopen tot een paar honderd euro per jaar. Met een nieuwe generatie HR-ketel in combinatie met een slimme thermostaat valt de besparing nog hoger uit.

 

Weetje 4: Ingestelde temperatuur als er niemand thuis is.

Zet je de verwarming lager of uit als je niet thuis bent? Bij ruim de helft van de Nederlandse huishoudens staat de thermostaat hoger dan 15 graden terwijl er niemand thuis is. 15 graden is in verreweg de meeste situaties voldoende. Daarnaast leidt het lager zetten van uw thermostaat tot maar liefst € 85,- besparing op de jaarrekening.

Weetje 5: Prijs per douchebeurt of bad

Een gemiddelde douchebeurt kost bijna 30 cent een bad zo’n 56 cent.

Tenminste als je een gasgestookte boiler of combiketel hebt. Heb je een elektrische boiler dan ben je bijna twee keer zo veel kwijt. In Nederland gebruiken we per persoon gemiddeld 121 liter water per dag. Als iedereen in 1 minuut eerder onder de douche vandaan stapt, besparen we jaarlijks 28 miljard liter water!

 

Weetje 6: Energie besparen

Wordt bewust van het energieverbruik en bespaar door simpele gewoontes zoals de verwarming laag te zetten en het licht uit te schakelen wanneer je weggaat. Gebruik spaar- en/of LED-lampen. Je kunt je was op 30 graden doen en de vaat met de hand afwassen. Ook helpt het wanneer je de oplader uit het stopcontact haalt wanneer je deze niet gebruikt. Daarnaast kun je op het energielabel letten bij de aanschaf van (huishoudelijke)apparaten.

 

Weetje 7: Waarvoor gebruiken we het meeste gas?

Het grootste deel van het gas dat we thuis verbruiken, is nodig om het huis warm te houden: 73%. Het verwarmen van water voor douche, bad en keuken kost minder dan een kwart van het totale gasverbruik. De rest (4%) gaat vooral op aan koken op gas.

 

Weetje 8: Temperatuur douche

Is u weleens opgevallen dat vrouwen het vaak eerder koud hebben dan mannen? Volgens onderzoekers komt dit door de fysieke verschillen, maar ook omdat vrouwen gewoon gevoeliger zijn voor temperatuurverschillen. Dus ook onder de douche. Vrouwen zouden gemiddeld 3 graden warmer douchen dan mannen.

 

Weetje 9: Tijd onder de douche

We staan gemiddeld ongeveer 8 minuten onder de douche. Mensen van rond de dertig douchen gemiddeld tien minuten. Daarvoor gebruiken ze ongeveer 66 liter water. Onder de 18 wordt nog geen 50 liter gebruikt, terwijl de 55-plusser zes minuten doucht met 38 liter water. Naast water verbruik je met douchen uiteraard ook energie voor het verwarmen van het water.

Google investeert 3 miljard dollar in nieuwe datacenters bovenop de 15 miljard die het al eerder uitgaf sinds 2007. Zeker 600 miljoen dollar wordt gereserveerd voor de Finse locatie Hamina, waar Google al een datacenter heeft.

In Finland werd al zo’n 2 miljard dollar gestoken sinds 2009. 4300 mensen werken daar jaarlijks voor Google. Eerder dit jaar kondigde Google aan 1 miljard euro extra te investeren in zijn Nederlandse datacentra in Noord-Holland en Groningen. Deze moeten in 2020 volledig operationeel zijn. In totaal steekt Google de komende twee jaar 3 miljard euro in Europese datacentra.

Het bedrijf investeert de komende tijd ook fors in zonnepanelen en windturbines. De helft hiervan staat in Europa.

Google start zeker vijf zonne-energieprojecten in Denemarken en twee windenergieprojecten in Zweden. In Finland komen eveneens twee windenergieprojecten te staan.

Google heeft wereldwijd 18 contracten voor in totaal 1600 megawatt groene stroom afgesloten, waaronder met energiebedrijf Engie in België. In België neemt Google 92 megawatt van Engie af voor zijn datacenter in Saint-Ghislain, bij Bergen.

Misverstanden over groene stroom

Kies je voor groene stroom, dan draag je bij aan een beter milieu. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk is het niet zo simpel. Hoe zit het nou precies met groene stroom?

 

Groene stroom is nep?

Als je groene stroom afneemt, krijg je dezelfde stroom uit het stopcontact als je buren die ‘grijze’ stroom hebben. Er is maar één stroomnet en hier gaat alle stroom doorheen. Elektriciteit die van bijvoorbeeld een windmolen komt, gaat niet via aparte kabels naar degenen die dat windcontract hebben. Toch gebruik je wel echt groene stroom wanneer je die afneemt. Elke kilowattuur aan elektriciteit is namelijk traceerbaar. Een certificeringsorganisatie geeft voor elke eenheid duurzaam opgewekte stroom een certificaat uit: een Garantie van Oorsprong (GvO).

De eigenaar van de windmolen krijgt net zo veel GvO’s als die windmolen aan elektriciteit produceert. Elke GvO staat voor 1000 kWh aan stroom. Een energieleverancier koopt de stroom en de GvO’s. Een onafhankelijke partij houdt toezicht op het GvO-systeem, zodat groene elektriciteit niet dubbel wordt verkocht. Zo is groene stroom dus inderdaad gegarandeerd groen.

 

Groene stroom is altijd goed voor het milieu?

Dat is niet altijd waar. Er zijn grote verschillen in milieuvriendelijkheid van verschillende soorten groene stroom. Elektriciteit is groen als die is opgewekt uit energiebronnen:

  • die niet bijdragen aan klimaatverandering;
  • die schoon zijn en geen luchtvervuiling veroorzaken;
  • die niet uitgeput raken;
  • die bij de winning het landschap en leefomgeving niet aantasten.

 

Groene stroom is groen, leverancier of contract maakt geen verschil?

Het maakt wel degelijk uit bij wie je groene stroom koopt en wat voor contract je neemt. De ene leverancier is zeker groener dan de andere. Dit heeft te maken met de manier van productie/inkoop en in de mate waarom de leverancier investeert in toekomstige groene productie.

Je kunt bijvoorbeeld een groen contract nemen voor stroom die is opgewekt in een Scandinavische waterkrachtcentrale. Die elektriciteit is wel ‘groen’, maar levert geen bijdrage aan een schonere energieopwekking. Die centrales bestaan namelijk al een langere en worden daardoor niet aangespoord tot investeringen in nieuwe, schone energiebronnen.

Het is een ander geval als je een contract kiest bij een leverancier voor stroom uit bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen. Als genoeg klanten windmolenstroom willen, kunnen ze niet anders dan bijbouwen.Of de stroom groen is hangt ook af van het beleid van het bedrijf. Er zijn nog steeds energiebedrijven die nieuwe kolencentrales bouwen terwijl kolen zeer vervuilend zijn. Dus stroom die je afneemt van een leverancier die Garanties van Oorsprong heeft voor inkoop van windenergie, en tegelijk kolencentrales bouwt is eigenlijk niet zo groen.

 

NeoSmart levert 100% groene stroom. Kijk bij ons stroometiket voor de herkomst van door ons geleverde stroom

 

Windmolens zijn onzin, want fossiele centrales moeten alsnog bijspringen?

De stroom die door windmolens en zonnepanelen wordt opgewekt hangt inderdaad af van de hoeveelheid wind of zon. Op dit moment worden de fluctuaties nog opgevangen door gascentrales die gaan draaien als het niet waait of de zon niet schijnt. Maar aan oplossingen hiervoor wordt gewerkt De stroomnetten van zoveel mogelijk landen moeten bijvoorbeeld met elkaar verbonden worden. Dat is nu al zo, maar er moeten meer en grotere verbindingen komen. Op die manier worden de fluctuaties gecompenseerd, het waait altijd wel ergens.

 

Meer zonne- en windenergie leidt tot hogere stroomprijzen?

Ook de fossiele stroomvoorziening zal steeds duurder worden. De kosten van de klimaatverandering zullen namelijk in de prijs verwerkt gaan worden, en het aardgas raakt op. Wind raakt niet op, en is gratis, maar in de molens moet wel geïnvesteerd worden. Windstroom is (nog) iets duurder om op te wekken dan grijze stroom, daarom wordt het deels gesubsidieerd.

Momenteel kost het meer geld om stroom op een duurzame manier op te wekken. Toch betaal je bij veel leveranciers evenveel voor groene stroom als voor grijze stroom doordat de overheid het verschil subsidieert. Tevens komt het ook door de goedkope Garanties van Oorsprong waarmee leveranciers de stroom ‘vergroenen’. Die zijn zo goedkoop omdat er meer aanbod is dan vraag.

In 2030 kan meer dan de helft van de energiebehoefte in India ingevuld worden door hernieuwbare energie. Deze voorspelling doet de landelijke netbeheerder Central Electricity Authority (CEA) in een nieuw rapport.

In het rapport stelt de CEA dat zon en wind in 2030 440 gigawatt aan capaciteit kunnen opwekken. De organisatie verwacht dat er in 2030 voor het hele land 831 gigawatt aan energiecapaciteit nodig is. Zon, wind, water, kernenergie, biomassa, gas en steen- en bruinkool moeten voor die capaciteit gaan zorgen. Voor de duurzame energie worden ook batterijvoorzieningen gepland.

In lijn met de klimaatafspraken van Parijs heeft India besloten om in 2030 40 procent duurzame energie te willen gebruiken. “Met deze geïnstalleerde capaciteit kan het gestelde doel voor 2030 gehaald worden”, stelt de CEA.

Achterstand voor duurzame energie

Uit data van de CEA blijkt dat thermische energie eind januari 2019 nog verantwoordelijk was voor de meerderheid van de energievoorziening. De organisatie schaart steen- en bruinkool, gas en diesel onder thermische energie. In totaal waren deze vier bronnen goed voor 223 gigawatt, op een totaal van 349 gigawatt. Uit duurzame bronnen werd slechts 74 gigawatt gehaald. De overige 52 gigawatt werd opgewekt uit kernenergie en waterkracht.

In 2030 moeten wind- en zonne-energie de achterstand ingelopen hebben. De CEA voorspelt dat windenergie dan goed is voor 140 gigawatt aan capaciteit en dat zonnepanelen een totale capaciteit van 300 gigawatt hebben. Beide energiebronnen komen gezamenlijk uit op 52,9 procent van de totale capaciteit. Kolen vallen terug naar 266 gigawatt en houden daarmee wel een aanzienlijk aandeel van 32,1 procent.

Focus op zonne-energie

De komende jaren zet India vooral fors in op zonne-energie. De afgelopen jaren werden al diverse zonneparken in de markt gezet. Dat de zonneparken gewild zijn, bleek in januari. Toen leverde een uitvraag voor 1 gigawatt aan zonne-energie 1,9 gigawatt aan potentiële biedingen op. Om de hernieuwbare energie op te slaan worden ook systemen ontwikkeld; de Indiase overheid riep recent bedrijven op om een systeem te ontwikkelen waarmee energie opgeslagen kan worden door middel van zwaartekracht.

 

bron: https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/energie/31909/india-duurzame-energie-2030

Een graadje minder
Een kleine verandering, maar een groot effect. Door je thermostaat een graadje minder te zetten bespaar je aardig wat energie. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je energierekening. Met één graadje minder bespaar je al snel 6% op je energierekening. Met een lekkere warme trui of deken kun je de verwarming zelfs nog lager zetten.

Stand-by verbruikt energie
Iedereen vergeet wel eens om apparaten uit de stand-by stand te halen? In de stand-by stand slurpen ze nog gewoon onnodig energie. Dus ben je klaar met je apparaat? Zet het dan gewoon uit. Een stekkerdoos met aan/uit knop kan dit nog makkelijker voor je maken.

 

Duurzaam afwassen
Ouderwets met de hand afwassen is nu eenmaal het best voor het milieu. Natuurlijk is het dan niet de bedoeling dat je de kraan tussendoor laat lopen. Mocht je de vaatwasser toch willen gebruiken, spoel dan niet van te voren alles grondig af. Door alleen de grootste etensresten van je bord te halen en de vaatwasser op een lage temperatuur te zetten, wordt alles mooi schoon zonder verspilling van energie. Laat de vaatwasser alleen draaien als hij helemaal vol is. Heb je nachtstroom, laat dan je machine s’ nachts draaien. Dit is in jou geval ook nog voordeliger.

 

Het kan best wat lager


Wassen op 60 graden kost bijna 2x zoveel energie als wassen op 40 graden.

Veel wasmiddelen zijn ervoor gemaakt om kleding schoon te maken zonder hoge temperatuur. Mocht je om hygiënische redenen toch warm willen wassen, doe dit dan alleen voor je handdoeken en theedoeken en was er zoveel mogelijk tegelijk. Kleding kan namelijk ook krimpen bij hogere temperaturen. Door je wasmachine vaker op 30 graden te zetten bespaar je jaarlijks een leuk bedrag dat je weer voor leuke dingen kan gebruiken.

 

Lucht drogen
De was moet natuurlijk ook drogen. Toch is de wasdroger is een van de grootste energieverbruikers in huis. Iedere keer dat je de wasdroger aanzet kost dit jou ongeveer 1 euro. Hang daarom zo vaak mogelijk de was gewoon op. De was blijft dan ook veel lekkerder ruiken en je kleding blijft langer mooi. Dit scheelt je energie en dus geld. Als het regent hang je de kleding binnen op. Gebruik je toch liever een wasdroger? Raadpleeg bij aanschaf dan het energielabel en kies voor een milieuvriendelijke variant.

Licht uit
Maak er een gewoonte van om het licht uit te zetten als je de kamer verlaat. Je zal je verbazen over hoeveel energie je hiermee op jaarbasis bespaart. Check voordat je het huis verlaat nogmaals of alle lampen uit staan en zorg ervoor dat het hele gezin mee gaat in deze gewoonte. Onnodig de lichten aan laten staan is ontzettend zonde van je geld en slecht voor het milieu.

Energie besparen op de verwarming

Uiteraard is het fijn als het thuis lekker warm is, maar het is zeker ook mogelijk om te besparen op verwarming. Een klein verschil in verbruik kan je jaarlijks heel wat opleveren.

 

Besparen met de cv-ketel

Een slecht afgestelde cv-ketel verspilt energie. Het is daarom belangrijk om de cv-pomp zo laag mogelijk te zetten. De pomp van een cv-ketel verbruikt veel elektriciteit. De moderne ketels regelen de snelheid vaak automatisch.

 

Besparen met de thermostaat

Je kan besparen door de thermostaat niet constant hoog te laten staan. Zet de verwarming alleen aan als dat nodig is. Vooral in een minder goed geïsoleerd huis kan dit heel wat schelen op je energierekening. Als er niemand thuis is en ’s nachts zet je de verwarming op 15 graden. Nog zuiniger is het als je niet vlak voor vertrek of voor het slapen de verwarming lager zet, maar een uur van tevoren.

 

Een andere bespaartip is het verlagen van de temperatuur met 1 graad ten op zichte van je gebruikelijke temperatuur. Tevens komen er steeds slimmere thermostaten op de markt die je kunnen helpen je gebruik te managen. Hiermee kan je de thermostaat bijvoorbeeld op afstand bedienen. Sommige thermostaten maken het zelfs mogelijk om de temperatuur per ruimte te regelen. Niet stoken in kamers waarin niemand zich bevind kan een grote besparing opleveren. Alleen al de slaapkamer kan jaarlijks al een besparing van €50,- opleveren.

 

Optimaal gebruik van verwarming

Door optimaal gebruik te maken van je verwarming kan je jaarlijks nog meer besparen. Houd bijvoorbeeld de deuren en tussendeuren gesloten. Hierdoor verlies je minder warmte.

 

Plaats geen spullen of gordijnen voor de radiatoren. Hiermee verspil je namelijk warmte. Tevens is het gebruik van radiatorfolie aan te bevelen. De folie kan ook bijdragen aan het besparen van energie.

Vloerverwarming en warmtepomp

Met vloerverwarming en wandverwarming kun je 10 tot 15 % besparen op de stookkosten ten opzichte van gewone radiatoren.

 

Een warmtepomp voorziet het huis van verwarming. Dit systeem gebruikt de bodem, de buitenlucht, ventilatielucht of grondwater als bron van warmte en is daarmee veel energiezuiniger dan het traditionele verwarmingssysteem. Je kunt een warmtepomp ook combineren met een moderne cv-ketel. De cv-ketel springt dan bij als het echt koud is.

 

Door deze tips toe te passen bespaar je jaarlijks heel wat euro’s op je energierekening.