Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van de NeoSmart website, stem je als gebruiker in met de volgende voorwaarden en beperkingen.

 

  • Deze site verstrekt informatie aan je als gebruiker. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die we publiceren onvolledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wijst de directie van NeoSmart energie uitdrukkelijk af.

 

  • De informatie op deze website vullen we aan wanneer dat nodig is. Eventuele wijzigingen kunnen we te allen tijde met onmiddellijke ingang aanbrengen. Zonder enige kennisgeving.

 

  • Links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. NeoSmart energie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die andere sites of informatiebronnen vermelden.

 

NeoSmart energie biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van deze site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wijst de directie van NeoSmart energie nadrukkelijk af.

 

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van NeoSmart energie worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.