Modelcontract

Met dit product verandert de energieprijs elk half jaar, afhankelijk van de prijzen op de energiemarkt. Uw tarief beweegt mee met die ontwikkelingen.

Variabel tarief (Modelcontract)

De tarieven veranderen elk halfjaar en bewegen mee met de markt. Hierdoor betaalt u nooit onnodig te veel.

Download de aanvullende voorwaarden:

Voor de Algemene Voorwaarden klik hier

Voor de Kwaliteitscriteria klik hier

U kunt zich direct aanmelden. Overstappen is heel eenvoudig

  1. Kies uw tarief en vul uw persoons- en adresgegevens in. Vink vervolgens aan dat u akkoord gaat met onze tarieven, algemene leveringsvoorwaarden en kwaliteitscriteria. Controleer als laatste uw gegevens en bevestig uw aanmelding
  2. Daarna gaan wij uw overstap regelen. U krijgt direct per mail een bevestiging van uw aanmelding en binnen 3 werkdagen ontvangt u een bevestigingbrief met vermelding van de startdatum van levering. Vervolgens heeft u 14 dagen bedenktijd. 
  3. Bij uw overstap stellen wij het voorschotbedrag vast aan de hand van uw daadwerkelijk, historisch energieverbruik. U kunt dit voorschotbedrag naderhand aanpassen door contact op te nemen met onze Klantenservice.


Kies een combinatie*


Algemene voorwaarden*Verantwoord gebruik van klantgegevens

NeoSmart maakt voor het goed kunnen uitvoeren van haar diensten gebruik van meetgegevens, die zijn verkregen uit kleinverbruik-meetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben leveranciers onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld ten aanzien van het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is.

NeoSmart conformeert zich aan deze gedragscode, wat middels deze verklaring van de bestuurder wordt bevestigd.

Download hier de verklaring gedragscode.

Stroometiket

Hier treft u de meest recente stroometiketten aan. De regeling stroometikettering is op 1 januari 2005 in werking getreden waarmee producenten, leveranciers en handelaren verplicht de opwekkingsgegevens moeten melden van de door hen in het voorgaande kalenderjaar geproduceerde, geleverde of verhandelde elektriciteit.

Download hier het Stroometiket 2016

Download hier het Stroometiket 2017

Download hier het Stroometiket 2018

Contactgegevens
NeoSmart B.V.
Wycker Grachtstraat 38
6221 CX Maastricht
KvK: 55428800
Banknr: IBAN NL09TRIO0254809758 TRIODOS
E.