Geldzaken

Termijnbedrag

Wat is een termijnbedrag?

Maandelijks betaal je ons een bedrag voor je energieverbruik; het termijnbedrag. Dit baseren wij op het gemiddelde jaarverbruik op jouw adres. Na een jaar ontvang je een jaarnota, waarbij wij alle betaalde bedragen verrekenen met de kosten van je verbruik.

Meer informatie over het termijnbedrag vindt je op neosmart.nl/termijnbedrag

Hoe berekent NeoSmart mijn termijnbedrag?

Wij berekenen je termijnbedrag aan de hand van het (historisch) gemiddelde jaarverbruik op jouw adres. Dit zogenoemde standaard jaarverbruik stellen we ieder jaar opnieuw vast. Ben je nieuw bij NeoSmart? Dan ontvangen we het standaard jaarverbruik van je netbeheerder.

Bij de berekening van het termijnbedrag houden we rekening met de tarieven die je betaalt per kilowattuur stroom en kubieke meter gas (inclusief overheidsheffingen en btw). Hierbij komen de vaste leveringskosten en netbeheerkosten. Ook met de vermindering energiebelasting houden we rekening. Alle jaarlijkse kosten bij elkaar opgeteld delen we door twaalf maanden. Zo betaal je elke maand hetzelfde bedrag. Wel zo overzichtelijk!

Meer informatie over het termijnbedrag vindt je op neosmart.nl/termijnbedrag

Waaruit bestaat mijn termijnbedrag?

Het bedrag dat je per maand betaalt bestaat uit de volgende onderdelen:

Leveringskosten

Dit zijn de tarieven per kWh stroom en m³ gas die we overeen zijn gekomen. Je kunt deze terugvinden op het tarievenblad dat we met je leveringsovereenkomst meesturen.

Energiebelasting

In opdracht van de overheid brengen energieleveranciers energiebelasting in rekening. Die betaal je per verbruikte kWh en m³. Die uiteindelijke belasting is dus afhankelijk van je verbruik. Ook deze tarieven kun je terugvinden op het tarievenblad dat we met je leveringsovereenkomst meesturen.

Opslag Duurzame Energie (ODE)

In opdracht van de overheid brengen energieleveranciers een bedrag voor Opslag Duurzame Energie in rekening. Ook dit betaal je per gebruikte kWh en m³ en is dus afhankelijk van je verbruik. De tarieven voor Opslag Duurzame Energie vind je terug op het tarievenblad bij je leveringsovereenkomst.

Vaste leveringskosten

Dit zijn de administratiekosten die elke leverancier in rekening brengt voor de levering van elektriciteit en gas. Het bedrag verschilt per leverancier en kan ook per contract of aanbieding verschillen. Je kunt ook dit bedrag in het tarievenblad terugvinden.

Netwerkkosten

Deze kosten brengen we namens je netbeheerder in rekening zodat je alle kosten voor energie op 1 rekening hebt. Deze kosten zijn voor je aansluiting, meters, de transport van energie, en het onderhoud van je aansluitingen en meters. Een specificatie van deze kosten is te vinden op de website van je netbeheerder.

Vermindering energiebelasting

Dit is een tegemoetkoming van de overheid voor je energiekosten en wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Dat totaalbedrag delen wij door 12 en brengen wij maandelijks in mindering op je termijnbedrag.

Btw

Op alle producten en diensten in Nederland wordt btw geheven, zo ook op energie. De BTW voor energie is 21%.

Meer informatie over het termijnbedrag vindt je op neosmart.nl/termijnbedrag

Mijn termijnbedrag is niet hetzelfde bedrag als te lezen op de offerte, hoe kan dit?

Het bedrag op je offerte wordt bepaald aan de hand van het jaarverbruik dat je invoert op Neosmart.nl, of op basis van een schatting van je gemiddelde jaarverbruik. Na je aanmelding krijgen wij van je netbeheerder het gemiddelde historische verbruik van je aansluiting. Dat gebruiken we voor het bepalen van de geschatte jaarkosten en het termijnbedrag.

Let op: een eenmalige NeoSmart-cashbackkorting wordt niet meegerekend in je uiteindelijke termijnbedrag. Dit wordt meestal verrekend aan het einde van de looptijd van de leveringsovereenkomst op je jaar- of eindnota.

Meer informatie over het termijnbedrag vindt je op neosmart.nl/termijnbedrag

Is mijn termijnbedrag inclusief de CashBack korting?

Nee, uw termijnbedrag is exclusief uw cashback korting. Deze korting ontvangt u als eenmalige korting op uw jaarnota, onder voorwaarde dat er gedurende de contract periode geen sprake is van achterstallige betalingen.

Meer informatie over het termijnbedrag vindt je op neosmart.nl/termijnbedrag

Wanneer gaan jullie mijn voorschot afschrijven?

Zodra je contract ingaat wordt de maandelijkse termijn automatisch rond de 1e van de maand afgeschreven vanaf de aan ons opgegeven bankrekening. Bij NeoSmart betaal je net als bij de meeste energieleveranciers het termijnbedrag vooruit. Het voorschot voor bijvoorbeeld februari incasseren we op 1 februari. Het voorschot voor maart incasseren we op 1 maart.

De hoogte van het voorschotbedrag vind je op de leveringsovereenkomst die je van ons hebt gekregen.

Meer informatie over het termijnbedrag vindt je op neosmart.nl/termijnbedrag

Wanneer brengt NeoSmart mijn eerste termijnbedrag in rekening?

Je betaalt bij NeoSmart vooraf. Daarom vragen wij je in de week voor de overstapdatum om de eerste betaling te doen, voordat de levering van start kan gaan. Deze eerste betaling bestaat uit het bedrag berekend vanaf de startdatum van de levering tot de laatste dag van de betreffende maand. Betaal je bijvoorbeeld 100 euro voorschot per maand en start de levering op de 15e van april? Dan bestaat de 1e termijnbetaling uit het bedrag voor de levering van 15 tot 30 april, de 1e betaling is dan €50,-.

De termijnbedragen voor de volgende maanden worden vervolgens maandelijks geïncasseerd per automatische incasso. Omstreeks de 1e van iedere maand.

Meer informatie over het termijnbedrag vindt je op neosmart.nl/termijnbedrag

Wordt mijn teruglevering in het termijnbedrag verwerkt?

Nee, maar je termijnbedrag kun je zelf aanpassen via MijnNeosmart of door contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoe kan ik mijn termijnbedrag verhogen of verlagen?

Het kan gebeuren dat wij een standaard jaarverbruik hanteren dat naar jouw mening verkeerd is. Vooral als je ergens nieuw bent komen wonen en bij nieuwbouwhuizen wijkt onze berekening van het termijnbedrag vaak af van wat je zelf in gedachten had. Dat komt omdat het standaard jaarverbruik dan van de vorige bewoners was. Terwijl jouw huishouden misschien wel heel anders van grootte is, of je bent vaker thuis dan de vorige bewoners. Bij nieuwbouwhuizen zijn er geen historische gegevens beschikbaar en maakt de netbeheerder een schatting van het standaard jaarverbruik.

Als je het niet eens bent met het verbruik dat wij hanteren voor de berekening van het termijnbedrag, dan kun je dit simpel wijzigen in mijnNeoSmart.

Is deze aanpassing niet voldoende? neem dan contact op met de klantenservice. We hebben dan jouw toestemming nodig om gedurende 3 maanden de slimme meter regelmatig uit te lezen, zo kunnen we een betere inschatting van het exacte jaarverbruik maken.

Meer informatie over het termijnbedrag vindt je op neosmart.nl/termijnbedrag

Waarom betaal ik niet elke maand precies wat ik heb verbruikt?

Wij baseren het termijnbedrag op het jaarverbruik, omdat het energieverbruik per maand erg verschilt. In de wintermaanden verbruik je veel meer gas dan in de zomermaanden, omdat je dan je huis verwarmt. Om te voorkomen dat je in de winter een veel hoger bedrag moet betalen dan in de zomer, berekenen wij een gemiddeld bedrag per maand.

Meer informatie over het termijnbedrag vindt je op neosmart.nl/termijnbedrag

Kan ik mijn cashback korting verwerken in mijn termijnbedrag?

Nee, dit is niet mogelijk. De cashback korting ontvangt u als eenmalige korting op uw jaarnota, onder voorwaarde dat er gedurende de contract periode geen sprake is van achterstallige betalingen.

Meer informatie over het termijnbedrag vindt je op neosmart.nl/termijnbedrag

Waarom kan ik mijn termijnbedrag niet meer dan 15% verlagen?

Het termijnbedrag is gebaseerd op het gemiddelde verbruik van de afgelopen 3 jaar op je adres. Dat verbruik krijgen we van je netbeheerder, die het jaarlijkse bedrag per adres bijhoudt. Je kunt het termijnbedrag altijd aanpassen via MijnNeoSmart.

Het termijnbedrag kan met maximaal 15% naar beneden bijgesteld worden, zodat u op de volgende jaarnota niet voor onaangename financiële verrassingen komt te staan. En om onszelf als energieleverancier te beschermen tegen financiële risico’s.

Bij de meeste energieleveranciers kan het termijnbedrag met maximaal 10% naar beneden worden bijgesteld.

Wilt u uw termijnbedrag met meer dan 15% verlagen? Dan ontvangen wij graag een jaarnota van uw oude leverancier. Zo kunnen wij uw jaarverbruik, en daarmee ook uw termijnbedrag, herberekenen. Mogelijk kan bij verdere verlaging een borgbetaling worden gevraagd. Neem hiervoor contact met ons op.

Meer informatie over het termijnbedrag vindt je op neosmart.nl/termijnbedrag

Waarom is er nog een termijnbedrag geïncasseerd terwijl ik al ben overgestapt?

Het kan dat zowel je oude als nieuwe leverancier een termijnbedrag incasseren rondom een overstap. Maar je betaalt nooit te veel. Op de eindnota worden te veel betaalde bedragen namelijk verrekend.

Meer informatie over het termijnbedrag vindt je op neosmart.nl/termijnbedrag

Waarom is mijn termijnbedrag veranderd na de jaarnota?

We proberen je termijnbedrag zo in te stellen dat je aan het einde van het jaar zo min mogelijk hoeft bij te betalen, en ook niet te veel betaalt per maand. Daarom passen we je termijnbedrag na je jaarnota soms aan, op basis van het gemiddelde verbruik op je adres en de actuele tarieven. Voor we het aangepaste termijnbedrag incasseren, brengen we je daar via de email van op de hoogte.

Meer informatie over het termijnbedrag vindt je op neosmart.nl/termijnbedrag

Verandert mijn termijnbedrag als ik ga verhuizen?

In je nieuwe huis ga je misschien meer of minder verbruiken. Daarom berekenen we je termijnbedrag opnieuw. Bij het doorgeven van je verhuizing, zie je direct wat je nieuwe termijnbedrag is. Je kunt dit altijd zelf aanpassen.

Meer informatie over het termijnbedrag vindt je op neosmart.nl/termijnbedrag

Betalen

Hoe kan ik mijn betaalwijze aanpassen?

Bij NeoSmart Energie betaal je middels automatische incasso. Wel zo handig. Betaal je liever handmatig, dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Let op: Het betalen met automatische incasso is een voorwaarde om aanspraak te maken op onze cashback korting voor het 1 jaar vast en 1 jaar variabel pakket.

Hoe kan ik mijn rekeningnummer veranderen?

U kunt uw rekeningnummer wijzigen via mijnNeoSmart. U kunt dit ook doen door contact op te nemen met onze klantenservice.

Welke betaalmogelijkheden heb ik?

Bij NeoSmart betaal je middels automatische incasso. Wel zo handig. Betaal je liever handmatig, dan kan dat natuurlijk ook. Heeft dit alsnog je voorkeur, neem dan contact op met onze klantenservice.

Let op: Het betalen met automatische incasso is een voorwaarde om aanspraak te maken op onze cashback korting voor het 1 jaar vast en 1 jaar variabel pakket.

Kan ik de betaaldatum van mijn termijnbedrag aanpassen?

Dat kan. Geef de gewenste betaaldatum door via onze klantenservice. Let op: het termijnbedrag wordt normaliter omstreeks de 1e van iedere maand geïncasseerd. Wijzig je dus de betaaldatum, dan gaat dat dus in vanaf de nieuwe maand.

Ontvang ik maandelijks een factuur voor het termijnbedrag?

U ontvangt maandelijks per email een factuur voor het termijnbedrag van NeoSmart.

Jaar- en eindfactuur

Wat is een jaarnota?

Voor het opmaken van de jaarnota houden we niet het kalenderjaar (1 januari – 31 december) aan, maar heeft de startdatum van de levering door NeoSmart  als beginpunt. Je eerste jaarnota ontvang je dus exact een jaar nadat we met de levering zijn gestart. Jaarnota’s ontvang je ieder volgende jaar rond dezelfde tijd.

Elke maand betaal je een termijnbedrag. Aan het einde van het jaar berekenen we hoeveel energie je daadwerkelijk hebt verbruikt en wat de kosten hiervan zijn. Dit doen we aan de hand van je meterstanden. Zijn de werkelijke kosten lager dan het totaal van de betaalde termijnbedragen? Dan krijg je het verschil gewoon terug. Heb je juist het hele jaar te weinig betaald, dan betaal je het verschil aan ons terug.

Hoe controleer ik mijn jaarnota?

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over alle gegevens die op je NeoSmart-nota staan, zoals energieverbruik en de kosten daarvan.

Meterstanden
Het verbruik op de nota wordt bepaald aan de hand van het verschil tussen de begin- en eindmeterstanden van de verbruiksperiode die hierop staat vermeld. Deze meterstanden zijn door jezelf doorgegeven of uitgelezen via een slimme meter. Hebben we geen meterstanden van je ontvangen, dan vindt er een schatting plaats.

Tarieven
Je verbruik wordt berekend aan de hand van de tarieven zoals vermeld in het contract.

Het leveringstarief is het tarief dat je bent overeengekomen met NeoSmart, exclusief belastingen en andere overheidsheffingen. Dit leveringstarief vind je ook terug op een offerte, een verlengaanbod en/of de contractbevestiging. Gedurende de looptijd van je contract staat dit tarief vast. Heb je een contract zonder vaste looptijd, dan verandert de hoogte van dit bedrag tweemaal per jaar (op 1 januari en 1 juli).

De overheidsheffingen (energiebelasting en Opslag Duurzame Energie) worden bepaald door de overheid en brengen wij in rekening over je energieverbruik. Deze heffingen kunnen per kalenderjaar verschillen, ook wanneer je een vast tarief hebt afgesproken met NeoSmart.

Mochten er tijdens de notaperiode verschillende tarieven gehanteerd zijn, dan vind je het gemiddelde tarief terug op de factuur. Voor de uitsplitsing van de tarieven per periode ga je naar MijnNeoSmart.

Vaste kosten
Daarnaast worden diverse andere (vaste) kosten, waaronder ook de kosten van de netbeheerder, voor de betreffende verbruiksperiode aan je doorberekend. Deze kosten staan los van je daadwerkelijke verbruik.

Waarom moet ik bijbetalen op mijn jaar- / eindfactuur?

Het is altijd vervelend als de eindnota hoger uitvalt dan verwacht. Aan te wijzen mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld: een strengere winter, geschatte meterstanden, een verandering in de thuissituatie, een eindnota over een korte periode gedurende de wintermaanden of gewoon een te laag berekend termijnbedrag.

Waneer ontvang ik mijn jaar- / eindfactuur?

Je eindnota ontvang je uiterlijk binnen 6 weken. We doen altijd ons uiterste best om een periode van hooguit 4 weken aan te houden nadat de levering is beëindigd.

Zodra je bent overgestapt zijn we afhankelijk van je nieuwe leverancier: deze vraagt de standen voor de overstap bij je op en geeft ze vervolgens aan ons door. Zodra wij ze binnen hebben gaan we ermee aan de slag om je eindnota op te maken.

Wil je om een andere reden de energielevering beëindigen? Dan ontvang je een paar dagen voordat we stoppen met leveren een e-mail met daarin het verzoek je meterstanden door te geven.

Als je de garantie wilt hebben dat je alleen betaalt wat je verbruikt hebt, dan is het doorgeven van je meterstanden echt belangrijk.

Op welk moment wordt het terug te ontvangen bedrag uitbetaald?

Je eindnota ontvang je uiterlijk binnen 6 weken. We doen altijd ons best om een periode van hooguit 4 weken aan te houden nadat de levering is beëindigd. Het eventuele aan jou terug te betalen bedrag schrijven we binnen 4 weken bij op je bankrekening.

Wat moet ik doen als mijn jaar- / eindfactuur niet klopt?

Heb je een jaarnota van ons ontvangen met geschatte meterstanden, dan gaat het om een schatting op basis van het standaard jaarverbruik op jouw adres. Controleer deze meterstanden met de daadwerkelijke meterstanden op je meter(s). Is er sprake van slechts een kleine afwijking, dan hoef je geen correctie aan te vragen. Dit verschil wordt rechtgetrokken met de eerstvolgende nota  die je van ons ontvangt.

Bij een forse afwijking is het een goed idee om even contact op te nemen met onze klantenservice. We beoordelen dan of er een correctienota mogelijk is. Deze nota wordt opgemaakt op basis van de actuele meterstanden. Zorg er dus voor dat je deze gegevens bij de hand hebt.

Openstaande facturen

Hoe kan ik een betalingsregeling treffen?

Wij geven geen uitstel van betaling. Wel is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen voor een jaar- of eindnota, maar helaas niet voor een termijnbedrag.

Wat gebeurt er als een incassopoging mislukt?

Als de automatische incasso niet lukt of we je betaling niet voor de vervaldatum hebben ontvangen, sturen we je per e-mail een herinnering met daarin een betaalverzoek om de factuur alsnog te voldoen via iDeal. Je kunt de betaling immers zijn vergeten of bijvoorbeeld zonder dat je het wist onvoldoende saldo hebben gehad op je betaalrekening.

Eerst ontvang je van ons een herinnering. Je hebt dan nog hooguit 14 dagen de tijd om de betaling alsnog te regelen. Gebeurt dat niet, dan volgt er een aanmaning. Aan de eerste aanmaning zijn geen kosten verbonden. Na deze aanmaning heb je nog  14 dagen om het totale bedrag te betalen. Als we dan nog steeds geen volledige betaling hebben ontvangen, volgt een ingebrekestelling.

Wat moet ik doen als ik mijn rekening niet kan betalen?

Als je een betalingsachterstand hebt, sturen we je een herinneringsbericht. In deze e-mail vind je een iDeal-link, zodat je alsnog gelijk kunt afrekenen met je betaalachterstand. Lukt dat niet op tijd, neem dan contact op met onze klantenservice. We bespreken dan graag samen met jou de mogelijkheden.

Afsluit dreiging

Ik heb een aankondiging afsluiting van jullie ontvangen, wat moet ik nu doen?

Het beste is om zo snel mogelijk je openstaande facturen te betalen. Als we na herhaaldelijk verzoek je betaling niet hebben ontvangen, stoppen wij logischerwijs de energielevering op je adres. Je kunt dan afgesloten worden door je netbeheerder.

Ik heb een aankondiging van beëindiging van de levering van jullie ontvangen, kan ik nog een betalingsregeling treffen?

Is het openstaande bedrag te wijten aan een jaar- of eindnota die nog niet voldaan is, dan kun je in sommige gevallen alsnog een betalingsregeling treffen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. Betreft het juist een termijnfactuur, dan is het treffen van een betalingsregeling helaas niet mogelijk.

Ik heb een aankondiging van een beëindiging van de levering ontvangen, wat gebeurt er als ik niet betaal?

Dan stoppen we de levering. Je kunt dan afgesloten worden door je netbeheerder.

Waarom krijg ik een aankondiging afsluiting, terwijl ik aan mijn betaalverplichting heb voldaan?

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dan moeten het bericht van je afsluiting en je betaling elkaar net gekruist hebben. Om dit te voorkomen, is het een goed idee om voor de zekerheid contact op te nemen met onze klantenservice om te vragen of we je betaling inmiddels hebben ontvangen.

Overstappen en verhuizen

Aanmelden

Hoe meld ik mij aan bij NeoSmart ?

Voor de levering van energie door NeoSmart kun je jezelf eenvoudig aanmelden via onze website. Kom je er niet helemaal uit of regel je het liever met onze klantenservice, dan kan dat natuurlijk ook.

Tot wanneer kan ik mijn contract kosteloos annuleren?

Als je als kleinverbruiker (consument) een contract aangaat bij NeoSmart, heb je na je aanmelding een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen waarin je de overeenkomst nog kosteloos kunt ontbinden. Na het verstrijken van deze termijn is het contract rechtsgeldig en geldt er een opzegtermijn. Heb je twijfels over je keuze en denk je erover om je af te melden bij NeoSmart? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Als wij je (spoed)aanmelding binnen 14 kalenderdagen hebben verwerkt en je binnen deze periode gebruikmaakt van de wettelijke bedenktermijn, dan brengen wij de kosten voor het geleverde gas en/of stroom bij jou in rekening conform de voorwaarden.

Kunnen er twee leveranciers tegelijkertijd leveren op een adres?

Ja, want je kunt voor je stroomaansluiting eventueel een andere leverancier kiezen dan voor je gasaansluiting. Op één adres kunnen dus twee leveranciers actief zijn. Het is logischerwijs alleen niet mogelijk dat twee verschillende leveranciers tegelijkertijd dezelfde stroom- of gasaansluiting beheren. Zodra een nieuwe leverancier begint met leveren, eindigt automatisch de levering van de vorige leverancier.

Welke gegevens heeft NeoSmart van mij nodig bij aanmelding?

Om je aan te kunnen melden hebben wij jouw persoons-, adres-, contact- en betalingsgegevens nodig. Houd dus ook je volledige IBAN bij de hand. We gaan uiteraard op een discrete manier om met deze informatie.

Moet ik een borg betalen als ik mij aanmeld?

In een enkel geval vragen wij je om eerst een borg te betalen voor we de levering kunnen starten. Dan doen we bijvoorbeeld wanneer we twijfelen aan je kredietwaardigheid, of als het om een heraansluiting van afgesloten stroom of gas gaat. We kunnen ook een borgbetaling vragen als je een termijnbedrag wilt betalen wilt flink onder het historische verbruik van je leveringsadres ligt. De borg is €150 per product, dus als je zowel stroom als gas wilt afnemen betaal je €150. De betaalde borg houden we achter de hand voor het geval er een betalingsachterstand ontstaat.

Hebben we ook van jou een borg nodig? Dan sturen we je na ontvangst van je aanmelding een e-mail waarin we je de borgprocedure stap voor stap uitleggen. Hier staat ook in beschreven hoe je de borg na verloop van tijd weer terug kunt krijgen. Heb je hier vragen over of ben je het er niet mee eens dat we deze regeling treffen, neem dan contact op met de klantenservice.

Overstappen

Zegt NeoSmart mijn huidige contract op?

Ja, bij een overstap zegt NeoSmart je contract bij je huidige leverancier op. Hartstikke handig natuurlijk.

Houd er wel rekening mee dat we je huidige contract alleen kunnen opzeggen als het adres dat je aan ons door hebt gegeven hetzelfde is als waar je door je huidige leverancier momenteel geleverd krijgt. Ga je verhuizen en kies je voor je nieuwe adres energie van NeoSmart? Dan werkt het net even anders. Dan moet je namelijk zelf je opzegging doorgeven aan de leverancier van je oude adres. Het nieuwe adres meld je vervolgens bij ons aan als een verhuizing.

Hoe berekent NeoSmart de overstapdatum?

Sinds 25 januari 2020 is het voor energieleveranciers niet meer mogelijk om de einddatum van een vorige contract in te zien (lees meer). Hierdoor kunnen we uw nieuwe contract bij NeoSmart niet automatisch laten aansluiten op het contract bij uw vorige leverancier. We adviseren u om zelf te controleren of de einddatum van uw vorige contract aansluit op de startdatum bij NeoSmart energie.

Betaal ik dubbel bij een overstap?

Nee, je betaalt gelukkig nooit dubbel bij een overstap. De nieuwe leverancier regelt de overstap voor jou, zegt het contract voor je op en geeft de eindmeterstanden door aan de huidige leverancier. Niet alleen de einddatum van levering is altijd gelijk aan de begindatum van het NeoSmart-energiecontract, ook de eindmeterstanden vormen het beginpunt van je nieuwe overeenkomst.

Waarom heb ik bij zowel NeoSmart als mijn oude leverancier een termijnbedrag voor dezelfde maand betaald?

Het kan voorkomen dat de vorige leverancier nog een incasso voor het maandelijkse termijnbedrag verstuurt na de einddatum van de levering. Bijvoorbeeld omdat er in de betreffende maand nog wel energie geleverd is, of omdat je bij die leverancier een maand vooruitbetaalt. Op de eindnota, die je binnen 6 weken van je oude leverancier ontvangt, worden alle betaalde termijnbedragen verrekend met je daadwerkelijke energieverbruik. Zo betaal je niet voor energie waar je niet eens gebruik van hebt gemaakt.

Moet ik een borg betalen als ik mij aanmeld?

In een enkel geval vragen wij je om eerst een borg te betalen voor we de levering kunnen starten. Dan doen we bijvoorbeeld wanneer we twijfelen aan je kredietwaardigheid, of als het om een heraansluiting na afsluiting van gas of stroom gaat. De borg is €150 per product, dus als je zowel stroom als gas wilt afnemen betaal je €300. De betaalde borg houden we achter de hand voor het geval er een betalingsachterstand ontstaat.

Hebben we ook van jou een borg nodig? Dan sturen we je na ontvangst van je aanmelding een e-mail waarin we je de borgprocedure stap voor stap uitleggen. Hier staat ook in beschreven hoe je de borg na verloop van tijd weer terug kunt krijgen. Heb je hier vragen over of ben je het er niet mee eens dat we deze regeling treffen, neem dan contact op met de klantenservice.

Verhuizen

Hoe kan ik mijn verhuizing doorgeven aan NeoSmart?

Wil je je energiecontract meeverhuizen? Dat kan gewoon bij NeoSmart. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. Doe dit wel uiterlijk vijf dagen voor de sleuteloverdracht. Heb je binnen een dag al stroom nodig? Neem dan contact met onze klantenservice.

Kan ik mijn contract meeverhuizen als ik ga samenwonen?

Gefeliciteerd, jullie gaan samenwonen! Voor een vliegende, nieuwe start verhuist je huidige energiecontract gewoon met je mee. Geef je verhuizing door aan NeoSmart via onze klantenservice, en wij regelen alles voor je.

Moet ik ook betalen bij leegstand?

Staat je huis (tijdelijk) leeg? In leegstaande huizen is meestal geen of weinig verbruik, terwijl de vaste kosten wel gewoon doorlopen. Daarom hanteren wij voor leegstaande woningen een minimaal termijnbedrag, waarin de vaste kosten en een minimaal verbruik zijn meegenomen. Is dit ook voor jou een uitkomst? Neem dan even contact op met de klantenservice.

Opzegvergoeding

Neemt NeoSmart opzegboetes van andere leveranciers over?

Als je een vast contract afsluit met een leverancier en dit voortijdig verbreekt, pleeg je contractbreuk en lijdt de leverancier mogelijk inkoopverlies. Deze staat vervolgens in zijn recht om als reactie hierop een opzegboete in rekening te brengen.

Wil je jouw contract voortijdig opzeggen? Dan is de kans reëel aanwezig dat er een opzegvergoeding in rekening wordt gebracht. Of dit mogelijk ook voor jou geldt, staat in je contractvoorwaarden vermeld.

Omdat NeoSmart een voordelige leverancier is, kan het de moeite lonen toch jouw huidige contract voortijdig te beëindigen.

Wat is de compensatieregeling en wanneer heb ik recht op boetevergoeding?

Bij een enkel contract vergoeden wij de boete die opgelegd is door je huidige leverancier. Of je hier recht op hebt, staat vermeld in je contractvoorwaarden. Heb je een contract afgesloten waarbij is afgesproken dat wij deze boete vergoeden? Dan kun je via onze klantenservice een verzoek tot vergoeding aan ons doorgeven.

Cashback korting

Waar lees ik de spelregels met betrekking tot mijn cashbackkorting?

De spelregels voor de welkomstkorting lees je in onze contractvoorwaarden.

Waar vind ik de hoogte van mijn cashbackkorting?

De hoogte van de welkomstkorting vind je terug in het energiecontract. Deze heb je via de mail van ons ontvangen.

Wanneer krijg ik mijn cashbackkorting uitgekeerd?

De cashback korting wordt na het eerste leveringsjaar binnen 6 weken verrekend op de jaarnota. Hebt u nog openstaande posten? Dan is NeoSmart gerechtigd om deze openstaande posten te verrekenen met de cashback korting.

Zonnepanelen

Hebben jullie rekening gehouden met mijn zonnepanelen in het bereken van mijn termijnbedrag?

Het termijnbedrag dat je betaalt bij NeoSmart energie is gebaseerd op het historische verbruik – ook wel: (SJV) het Standaard Jaarverbruik – op jouw adres. Wanneer er recentelijk zonnepanelen op jouw huis zijn geïnstalleerd, zien we dat nog niet terug in het historisch verbruik. Dat kan dus betekenen dat er nog geen rekening is gehouden met de opwekking van jouw zonnepanelen.

Als de zonnepanelen al enkele jaren aanwezig zijn, is de levering van deze panelen wel verwerkt in het historisch verbruik van het leveringsadres.

Als je wilt dat wij een herberekening maken omdat het termijnbedrag te hoog is, dan kun je een bericht sturen, we vragen dan om toestemming om gedurende drie maanden de slimme meter regelmatig uit te lezen. Zo kunnen we een exact verbruik en leverprofiel opstellen voor de rest van het jaar. We houden hierbij rekening met de seizoen fracties.

meer informatie over zonnepanelen leest u op neosmart.nl/zonnepanelen-salderen/

Ik ben al klant en heb zonnepanelen aangeschaft. Hoe laat ik dat weten?

Als je klant bent bij NeoSmart energie en je hebt zonnepanelen aangeschaft, dan is het belangrijk dat je zonnepanelen worden aangemeld bij je netbeheerder op energieleveren.nl. Zo wordt jouw opgewekte elektriciteit geregistreerd, zodat wij het kunnen verrekenen met je verbruik.

meer informatie over zonnepanelen lees je op: neosmart.nl/zonnepanelen-salderen/

Hoe vergoeden jullie de energie die ik zelf opwek?

Als je zelf energie opwekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen, dan zie je dat uiteraard terug op je jaarafrekening. Als je op jaarbasis meer energie opwekt dan je zelf nodig hebt, dan kom je in aanmerking voor een terugleververgoeding. Wanneer je minder elektriciteit opwekt dan je zelf nodig hebt, dan worden jouw opgewekte kilowatturen in mindering gebracht op je jaarafrekening. Dat heet salderen.

Bij NeoSmart energie salderen we altijd op de manier die de meeste korting oplevert voor de eigenaar van de zonnepanelen.

Wanneer je in het enkeltarief afrekent, dan wordt het aantal opgewekte kilowatturen op jaarbasis simpelweg afgetrokken van je verbruikte hoeveelheid. Je betaalt voor het restant.

Wanneer je ervoor kiest om in het dubbeltarief af te rekenen, dan zijn er meerdere mogelijkheden om jouw opwekking in mindering te brengen op de jaarafrekening. Wij selecteren automatisch de voor jou meest voordelige saldeermethode. Dat betekent bijvoorbeeld dat jouw (duurdere) normaaltarief-opwekking niet wordt gebruikt om jouw (goedkopere) daltarief-verbruik te salderen, maar andersom kan jouw (goedkopere) daltarief-opwekking wel jouw (duurdere) normaaltarief-verbruik salderen.

meer informatie over salderen lees je op: https://www.neosmart.nl/zonnepanelen-salderen/

Meterstanden

Wat gebeurt er als ik mijn meterstanden te laat of niet doorgeef?

Hebben we na ons verzoek daartoe geen meterstanden van je ontvangen, dan schatten we de meterstanden op basis van het verbruik van voorgaande jaren. Mocht dit leiden tot een verkeerde afrekening, neem dan contact met ons op. We zorgen er dan voor dat we een nieuwe nota opmaken op basis van de juiste meterstanden.

Het lukt mij niet om de meterstanden door te geven. Wat nu?

Lukt het niet om de meterstanden door te geven? Vervelend! We helpen je graag om dit probleem op te lossen. Is er een storing of krijg je een foutmelding te zien? Probeer het op een later tijdstip dan nog eens.
Bent je helemaal niet in de gelegenheid om de meterstanden door te geven? Neem dan contact met ons op. We overleggen graag met je om te komen tot een goede oplossing voor dit probleem.

Hoe komen jullie aan de meterstanden die op mijn afrekening staan?

Het verlenen van een goed service vinden wij vanzelfsprekend. Daar hoort dus ook bij dat je alleen voor energie betaalt die je ook daadwerkelijk hebt verbruikt. Daarom baseren we de afrekening op de meterstanden. Heb je een slimme meter, dan worden deze gegeven automatisch naar ons verstuurd. Zo niet, dan geef je de meterstanden door per e-mail of post. Ontvangen wij deze niet op tijd of onvolledig, dan vindt er een schatting plaats.

Hoe werkt een slimme meter?

Een slimme meter meet het elektriciteits- en gasverbruik in de woning, net als een gewone meter. De meterstanden leest de netbeheerder op afstand uit. Het is dan dus niet meer nodig om deze gegevens zelf door te geven voor het opmaken van de jaarafrekening. Het zelf aflezen van de slimme meter kan natuurlijk ook nog gewoon.

Wist je al dat sinds 2011 netbeheerders alle oude meters helemaal kosteloos vervangen door slimme meters?

Wat verandert er als ik een slimme meter krijg?

Met een slimme meter hoef je nooit meer zelf de meterstanden door te geven en heb je tegelijkertijd meer inzicht in het verbruik.

Hoe kan ik een slimme meter ontvangen?

Sinds 2011 vervangen netbeheerders alle oude meters helemaal kosteloos door slimme meters. Bekijk in het planningsoverzicht wanneer jouw postcodegebied aan de beurt is. Wil je dit niet afwachten en nu al een slimme meter laten plaatsen? Dat kan ook, maar in dat geval worden er wel kosten berekend. Neem contact op met de netbeheerder voor meer informatie hierover.

Hoe betrouwbaar is een slimme meter?

De slimme meter werkt digitaal en geeft precies de standen door zoals ze door dit apparaat zijn gemeten. Meer informatie over de betrouwbaarheid van de slimme meter vind je op de website van de netbeheerder.

Moet ik nog steeds de meterstanden doorgeven als ik een slimme meter heb? • Kan ik mijn meter laten vervangen?

Het zelf doorgeven van de meterstanden is niet meer nodig met een slimme meter. Deze gegevens ontvangen we namelijk automatisch.

Kan ik mijn meter laten vervangen?

Wil je je meter vervangen, dan moet je hiervoor zijn bij je netbeheerder, de eigenaar van de meter.
Op deze pagina vind je je netbeheerder: https://www.netbeheernederland.nl/consumenteninformatie/wie-is-mijn-netbeheerder

Mijn meter staat stil, is kapot of heeft een andere storing. Wat moet ik doen?

Bij een storing in je (slimme) meter neem je contact op met je netbeheerder. Zij zijn eigenaar van je meter en dus verantwoordelijk. Bel het nationale storingsnummer op 0800 9009 en je wordt doorverbonden met je netbeheerder.

Welke actie moet ik ondernemen als ik een storing in mijn slimme meter heb?

Bij een storing in je (slimme) meter neem je contact op met je netbeheerder. Zij zijn eigenaar van je meter en dus verantwoordelijk. Bel het nationale storingsnummer op 0800 9009 en je wordt doorverbonden met je netbeheerder.

Ik heb een (stroom)storing gehad, hoe kan ik een schadevergoeding aanvragen?

Neem hiervoor contact op met je netbeheerder. Je netbeheerder beoordeelt of je recht hebt op een schadevergoeding en de hoogte hiervan.

Persoonlijke gegevens

Waar vind ik mijn klantnummer?

Je vindt je klantnummer op facturen, betaalafschriften, e-mails en brieven afkomstig van NeoSmart.

Hoe herken ik mijn klantnummer?

Je herkent jouw klantnummer aan de hoofdletter K, gevolgd door 7 cijfers.
Bijvoorbeeld: K0058564.

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens wijzigen?

Hiervoor ga je naar MijnNeoSmart op onze website. Hier is dit met een handomdraai geregeld.

Mijn contract

Contract

Kan ik de ingangsdatum van start levering aanpassen?

Dat kan als de originele startdatum minimaal een dag in de toekomst ligt.  Neem hiervoor contact op met onze klantenservice

Kan ik mijn contract op een andere naam zetten?

Je energiecontract op een andere naam zetten? Dat kan alleen in het geval van een overlijden, naamsverandering door huwelijk of echtscheiding of een verhuizing. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Kan ik mijn overeenkomst ontbinden binnen de bedenktermijn?

Het is mogelijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van je schriftelijke contractbevestiging jouw contract te ontbinden/herroepen.

Heb je gekozen voor een andere leverancier, maar zijn we al gestart met het leveren van energie op jouw adres? Dan kun je je gewoon aanmelden bij je nieuwe energieleverancier. Die informeert ons over de overstap. Je hoeft hier zelf dus niets voor te doen. Houd er wel rekening mee dat wanneer we al zijn gestart met leveren, we het reeds geleverde gas en/of de stroom bij je in rekening brengen.

Wil je jouw overeenkomst ontbinden en leveren wij nog geen energie op jouw adres en/of stap je niet over naar een andere energieleverancier? Dan kun je dit doorgeven via onze klantenservice, of door ons een mail te sturen (klantenservice@neosmart.nl). Zorg ervoor dat je het ingevulde formulier voor ontbinding/herroeping als bijlage meestuurt met jouw e-mail.Het is mogelijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van je schriftelijke contractbevestiging jouw contract te ontbinden/herroepen.
Heb je gekozen voor een andere leverancier, maar zijn we al gestart met het leveren van groene energie op jouw adres? Dan kun je je gewoon aanmelden bij je nieuwe energieleverancier. Die informeert ons over de overstap. Je hoeft hier zelf dus niets voor te doen. Houd er wel rekening mee dat wanneer we al zijn gestart met leveren, we het reeds geleverde gas en/of de stroom bij je in rekening brengen.
Wil je jouw overeenkomst ontbinden en leveren wij nog geen groene energie op jouw adres en/of stap je niet over naar een andere energieleverancier? Dan kun je dit telefonisch aan ons doorgeven via onze klantenservice, of door ons een mail te sturen (klantenservice@neosmart.nl). Zorg ervoor dat je het ingevulde formulier voor ontbinding/herroeping als bijlage meestuurt met jouw e-mail.
Je kunt dit formulier hier downloaden:
https://www.neosmart.nl/wp-content/uploads/2020/01/8.herroepingsformulier_8.pdf

Wanneer gaat mijn contract in?

Op je energiecontract vind je de datum waarop wij starten met het leveren van energie op jouw adres.

Verlengen

Hoe verleng ik mijn energiecontract?

Ongeveer 3 maanden voordat je contract afloopt ontvang je een verlengingsaanbod per mail of per post (als er geen e-mailadres bij ons bekend is). Wens je hier geen gebruik van te maken, dan wordt je contract automatisch omgezet naar een variabel contract. De tarieven van dit contract veranderen twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli.

Krijg ik mijn cashbackkorting uitgekeerd zodra ik mijn contract verleng?

Wanneer je je energiecontract voor je contractuele einddatum verlengt, wordt je eventuele cashback korting gewoon op je jaarnota verrekend. Ook wanneer je je contract niet verlengt, ontvang je je cashback korting via je jaarnota.

Waarom heb ik geen verlengingsaanbod ontvangen?

Je ontvangt drie maanden voordat je contract afloopt van NeoSmart een aantrekkelijk verlengingsaanbod, per e-mail of per post (als er geen e-mailadres bij ons bekend is). Als je hebt aangegeven dat je liever geen informatie over onze nieuwe producten of diensten ontvangt, sturen we je dit aanbod uiteraard niet toe. In dat geval ga je aan het einde van je contractperiode over op ons variabele energiecontract.

Waarom is mijn termijnbedrag gewijzigd?

Bij het opstellen van je jaarnota weten we precies wat je verbruik is geweest van het afgelopen jaar. Heb je meer verbruikt dan vorig jaar, dan passen wij je termijnbedrag aan. Zo voorkomen we dat je moet bijbetalen op je volgende jaarnota. Heb je juist minder verbruikt, dan verlagen wij je termijnbedrag. Zijn de overheidsheffingen en/of netbeheerkosten aangepast? Ook dit nemen we mee in de berekening.

Wanneer krijg ik een verlengingsaanbod?

Je ontvangt ongeveer drie maanden voordat je contract afloopt een verlengingsaanbod. Je kunt dan alvast de leveringstarieven vastleggen voor de nieuwe contractperiode.

Opzeggen

Hoe geef ik een overlijden door?

In het geval van overlijden van een dierbare, wensen we je in de eerste plaats veel sterkte toe. Het is dan fijn om te weten dat NeoSmart er ook in deze moeilijke tijd voor je is en we je graag helpen met alle energiezaken. Wil je het contract op een andere naam zetten, of het contract liever opzeggen? Wij regelen het voor je. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Hoe moet ik mijn contract opzeggen?

We vinden het altijd jammer als klanten overwegen om bij NeoSmart weg te gaan. Ook in deze laatste periode maken we het graag zo prettig mogelijk voor je. Het opzeggen van je contract kan via onze klantenservice. Het is goed om rekening te houden met een opzegboete als je eerder dan het contract afloopt wilt stoppen. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de resterende loopduur van je contract.

Ik ga van het gas af, kunnen jullie mijn gasverbruik stopzetten?

Wij kunnen je gasverbruik zelf niet stopzetten. Wel kan je de gasaansluiting laten verwijderen of ‘uit bedrijf laten stellen’ door je netbeheerder. Bij een lopend contract betaal je nog wel de vaste leveringskosten. Op de website van je netbeheerder vind je hier meer informatie over. Weet je niet precies wie je netbeheerder is? Kijk dan op deze website:
https://www.netbeheernederland.nl/consumenteninformatie/wie-is-mijn-netbeheerder 

Waarom moet ik een opzegboete betalen als ik mijn contract opzeg?

Stap je over naar een andere energieleverancier vóór je contractuele einddatum? Dan betaal je een opzegboete. Dit is een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgesteld bedrag dat iedere energieleverancier in rekening mag brengen bij particuliere klanten. Tenminste, als dus eerder dan wanneer je contract afloopt de energielevering stopt. Hoe langer de nog resterende looptijd van je contract, hoe hoger het bedrag zal zijn. De opzegvergoeding geldt per aansluiting en bedraagt voor een contract met een resterende looptijd van minder dan 1,5 jaar € 50,00 (incl. btw), tussen 1,5 en 2 jaar € 75,00 (incl. btw), tussen 2 en 2,5 jaar € 100,00 (incl. btw) en langer dan 2,5 jaar € 125,00 (incl. btw).

Bij het 1 jaar vast contract vervalt ook het recht op de cashback korting van NeoSmart.

Bij het 1 jaar variabel contract ontvangt u voor elke maand dat u klant bent geweest bij NeoSmart 1/12 van de cashback korting.

Wat is een opzegboete precies?

Stap je over naar een andere energieleverancier vóór je contractuele einddatum? Dan betaal je een opzegboete. Dit is een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgesteld bedrag dat iedere energieleverancier in rekening mag brengen bij particuliere klanten.

Tenminste, als dus eerder dan wanneer je contract afloopt de energielevering stopt. Hoe langer de nog resterende looptijd van je contract, hoe hoger het bedrag zal zijn. De opzegvergoeding geldt per aansluiting en bedraagt voor een contract met een resterende looptijd van minder dan 1,5 jaar € 50,00 (incl. btw), tussen 1,5 en 2 jaar € 75,00 (incl. btw), tussen 2 en 2,5 jaar € 100,00 (incl. btw) en langer dan 2,5 jaar € 125,00 (incl. btw).

Bij het 1 jaar vast contract vervalt ook het recht op de cashback korting van NeoSmart.

Bij het 1 jaar variabel contract ontvangt u voor elke maand dat u klant bent geweest bij NeoSmart 1/12 van de cashback korting.

Tarieven

Hoe is mijn energietarief opgebouwd?

Jouw eenheidstarief per kilowattuur stroom of kubieke meter gas bestaat uit drie onderdelen: het leveringstarief, de overheidsheffingen en de btw.

Het leveringstarief is de prijs die NeoSmart als leverancier per eenheid energie aan je vraagt. Deze prijs bepalen wij dus zelf.

Daarnaast zijn er twee overheidsheffingen: energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE). Met deze overheidsheffingen worden investeringen gedaan in de Nederlandse energiehuishouding en in duurzame projecten. Op de overheidsheffingen heeft NeoSmart geen invloed. Wij berekenen deze heffingen dus één op één aan je door.

Over alle bovenstaande posten wordt 21% btw geheven:

All-in-tarief per kilowattuur/kubieke meter = (leveringstarief + energiebelasting + Opslag duurzame energie) + 21% btw.

De overheid stelt de overheidsheffingen elk jaar opnieuw vast. Het maakt hierbij niet uit of je een vast of variabel contract hebt. Het kan dus voorkomen dat jouw all-in-tarieven (de tarieven inclusief alle overheidsheffingen) tijdens de looptijd van jouw contract veranderen.

Wat is energiebelasting?

De overheid heft over jouw verbruik energiebelasting. Met deze energiebelasting worden investeringen gedaan in de Nederlandse energievoorziening en in duurzame projecten. De overheid stelt de energiebelasting elk jaar opnieuw vast, ongeacht of je een vast of variabel tarief met een leverancier hebt afgesloten. NeoSmart heeft helaas geen invloed op de hoogte van deze energiebelasting. Wij berekenen deze tarieven één op één aan je door, waarin we niet verschillen van andere energieleveranciers.

Wat is Opslag Duurzame Energie (ODE)?

De heffing voor Opslag Duurzame Energie (ODE) is een overheidsheffing die is verwerkt in jouw tarieven per kilowattuur stroom en kubieke meter gas. Iedere energieleverancier berekent de ODE in de energietarieven door. De overheid stelt elk kalenderjaar de ODE opnieuw vast.

Het doel van ODE is om subsidies voor het duurzaam opwekken van energie te financieren. Dit soort subsidies worden betaald vanuit de opbrengsten van de ODE-heffing. Het heffen van ODE draagt dus bij aan de verduurzaming van de energiehuishouding in Nederland.

Wat zijn vaste leveringskosten?

De kosten die los staan van de hoogte van het verbruik noemen we vaste leveringskosten. Iedere leverancier bepaalt hiervan zelf de hoogte. Het is dus de moeite waard om onderling te vergelijken.

De vaste leveringskosten worden vermeld op de offerte, bevestigingsbrief en op je energiecontract

Wat betekent vermindering energiebelasting?

De overheid ziet een deel van het stroomverbruik als basisbehoefte. Daarom ontvang je een tegemoetkoming in de kosten van jouw stroomverbruik. Dit heet vermindering energiebelasting. De vermindering energiebelasting geldt alleen voor onroerende zaken met verblijfsfunctie, zoals een huis of kantoor, en niet voor bijvoorbeeld een garage, schuur of magazijn.

NeoSmart verrekent de vermindering energiebelasting op jouw (jaar)nota’s. In 2020 bedraagt de vermindering energiebelasting €517,17 (inclusief btw) op basis van 365 dagen per jaar. Is de periode waarop de nota betrekking heeft langer of korter dan 365 dagen, dan is de vermindering energiebelasting naar rato hoger of lager.

De vermindering energiebelasting is een vast bedrag op jaarbasis. De overheid stelt dit bedrag elk jaar opnieuw vast. Jouw stroomverbruik heeft geen invloed op de hoogte van de tegemoetkoming. Deze vermindering is niet van toepassing op de kosten van het gasverbruik.

Wat zijn netbeheerkosten?

De netbeheerder brengt kosten in rekening voor het gebruik en onderhoud van het netwerk, het transport van de energie en de meterhuur. De netbeheerkosten verrekent NeoSmart op jouw (jaar)nota’s, zodat je van de netbeheerder hiervoor niet een aparte nota ontvangt. Zo heb je alle kosten voor jouw energieverbruik overzichtelijk bij elkaar. Welke netbeheerder je hebt, is regiogebonden. Het zelf kiezen van een netbeheerder is dus helaas niet mogelijk.

Contact opnemen