Uncategorized

misverstanden over groene stroom

Misverstanden over groene stroom

Kies je voor groene stroom, dan draag je bij aan een beter milieu. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk is het niet zo simpel. Hoe zit het nou precies met groene stroom?

 

Groene stroom is nep?

Als je groene stroom afneemt, krijg je dezelfde stroom uit het stopcontact als je buren die ‘grijze’ stroom hebben. Er is maar één stroomnet en hier gaat alle stroom doorheen. Elektriciteit die van bijvoorbeeld een windmolen komt, gaat niet via aparte kabels naar degenen die dat windcontract hebben. Toch gebruik je wel echt groene stroom wanneer je die afneemt. Elke kilowattuur aan elektriciteit is namelijk traceerbaar. Een certificeringsorganisatie geeft voor elke eenheid duurzaam opgewekte stroom een certificaat uit: een Garantie van Oorsprong (GvO).

De eigenaar van de windmolen krijgt net zo veel GvO’s als die windmolen aan elektriciteit produceert. Elke GvO staat voor 1000 kWh aan stroom. Een energieleverancier koopt de stroom en de GvO’s. Een onafhankelijke partij houdt toezicht op het GvO-systeem, zodat groene elektriciteit niet dubbel wordt verkocht. Zo is groene stroom dus inderdaad gegarandeerd groen.

 

Groene stroom is altijd goed voor het milieu?

Dat is niet altijd waar. Er zijn grote verschillen in milieuvriendelijkheid van verschillende soorten groene stroom. Elektriciteit is groen als die is opgewekt uit energiebronnen:

  • die niet bijdragen aan klimaatverandering;
  • die schoon zijn en geen luchtvervuiling veroorzaken;
  • die niet uitgeput raken;
  • die bij de winning het landschap en leefomgeving niet aantasten.

 

Groene stroom is groen, leverancier of contract maakt geen verschil?

Het maakt wel degelijk uit bij wie je groene stroom koopt en wat voor contract je neemt. De ene leverancier is zeker groener dan de andere. Dit heeft te maken met de manier van productie/inkoop en in de mate waarom de leverancier investeert in toekomstige groene productie.

Je kunt bijvoorbeeld een groen contract nemen voor stroom die is opgewekt in een Scandinavische waterkrachtcentrale. Die elektriciteit is wel ‘groen’, maar levert geen bijdrage aan een schonere energieopwekking. Die centrales bestaan namelijk al een langere en worden daardoor niet aangespoord tot investeringen in nieuwe, schone energiebronnen.

Het is een ander geval als je een contract kiest bij een leverancier voor stroom uit bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen. Als genoeg klanten windmolenstroom willen, kunnen ze niet anders dan bijbouwen.Of de stroom groen is hangt ook af van het beleid van het bedrijf. Er zijn nog steeds energiebedrijven die nieuwe kolencentrales bouwen terwijl kolen zeer vervuilend zijn. Dus stroom die je afneemt van een leverancier die Garanties van Oorsprong heeft voor inkoop van windenergie, en tegelijk kolencentrales bouwt is eigenlijk niet zo groen.

 

NeoSmart levert 100% groene stroom. Kijk bij ons stroometiket voor de herkomst van door ons geleverde stroom

 

Windmolens zijn onzin, want fossiele centrales moeten alsnog bijspringen?

De stroom die door windmolens en zonnepanelen wordt opgewekt hangt inderdaad af van de hoeveelheid wind of zon. Op dit moment worden de fluctuaties nog opgevangen door gascentrales die gaan draaien als het niet waait of de zon niet schijnt. Maar aan oplossingen hiervoor wordt gewerkt De stroomnetten van zoveel mogelijk landen moeten bijvoorbeeld met elkaar verbonden worden. Dat is nu al zo, maar er moeten meer en grotere verbindingen komen. Op die manier worden de fluctuaties gecompenseerd, het waait altijd wel ergens.

 

Meer zonne- en windenergie leidt tot hogere stroomprijzen?

Ook de fossiele stroomvoorziening zal steeds duurder worden. De kosten van de klimaatverandering zullen namelijk in de prijs verwerkt gaan worden, en het aardgas raakt op. Wind raakt niet op, en is gratis, maar in de molens moet wel geïnvesteerd worden. Windstroom is (nog) iets duurder om op te wekken dan grijze stroom, daarom wordt het deels gesubsidieerd.

Momenteel kost het meer geld om stroom op een duurzame manier op te wekken. Toch betaal je bij veel leveranciers evenveel voor groene stroom als voor grijze stroom doordat de overheid het verschil subsidieert. Tevens komt het ook door de goedkope Garanties van Oorsprong waarmee leveranciers de stroom ‘vergroenen’. Die zijn zo goedkoop omdat er meer aanbod is dan vraag.