Voorwaarden

Omdat we onze contracten graag leesbaar willen houden hebben we zoveel mogelijk de generieke voorwaarden ondergebracht in aparte documenten. Dat zijn onze algemene en specifieke voorwaarden. Hieronder hebben we het volledige overzicht van deze documenten.

In de bedenktijd je contract opzeggen?

Heb je de afgelopen 14 dagen een contract afgesloten waar je vanaf wilt? Download dan het herroepingsformulier en stuur het terug per post of e-mail. Dan annuleren we je contract.

Verantwoord gebruik van klantgegevens

NeoSmart energie maakt voor het goed kunnen uitvoeren van haar diensten gebruik van meetgegevens, die zijn verkregen uit kleinverbruik-meetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben leveranciers onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld ten aanzien van het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is.

NeoSmart conformeert zich aan deze gedragscode, wat middels deze verklaring van de bestuurder wordt bevestigd.