Dit product wordt aangeboden door NeoSmart b.v., hierna te noemen NeoSmart energie, gevestigd op de Keulenstraat 12, 7418ET te Deventer. Op het product zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Energielevering

NeoSmart levert groene stroom

Ons stroometiket geeft informatie over hoe deze groene stroom wordt opgewekt.

Tarieven en betaling

Voor de levering van stroom en/of gas gelden de in uw overeenkomst met bijbehorend tarievenblad vermelde leveringstarieven. Bij NeoSmart energie betaalt u standaard met automatische incasso. Wanneer u op een andere wijze wenst te betalen, dan brengen wij hiervoor kosten in rekening. Deze kosten bedragen € 3,00 per maand.

Looptijd overeenkomst

De leveringsovereenkomst kunt u aan het eind van de looptijd kosteloos beëindigen door opzegging bij de NeoSmart klantenservice of via uw nieuwe leverancier. U kunt een overeenkomst met een vaste looptijd tussentijds beëindigen met een opzegter-mijn van 30 dagen. Afhankelijk van de resterende looptijd kan NeoSmart dan een opzegvergoeding in rekening brengen. De hoogte van de opzegtermijn stemt overeen met de Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders 2013 van de Autoriteit Con-sument & Markt.

Resterende looptijd overeenkomst Opzegvergoeding per product
Korter dan 1,5 jaar € 50,-
Tussen de 1,5 en 2 jaar € 75,-
Tussen de 2 en 2,5 jaar € 100,-
Langer dan 2,5 jaar € 125,-

Een overeenkomst met een vaste looptijd wordt na afloop automatisch omgezet in een overeenkomst met een variabele looptijd tegen het op dat moment geldende variabele tarief. U ontvangt hierover bericht.

Kwaliteitscriteria

NeoSmart wil u optimaal en zo persoonlijk mogelijk van dienst zijn. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze service en producten. De kwaliteit van onze producten en diensten worden gewaarborgd in onze algemene voorwaarden. Onze kwaliteits-criteria geven duidelijk aan wat u van ons kan verwachten.

Persoonsgegevens

NeoSmart verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Uw gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten kunt u dit kenbaar maken aan NeoSmart via onze klantenservice.